Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

RECTANGLE TUBE
Size and Wieght Standard
TIS/JIS Standard
Grade : JIS G3350
มอก.107-2533
     
Size
Thickness
Weight
Sectional Area cm²
DxD
t (mm)
kg/m
kg/6m
50 x 25
2.3
2.44
14.64
3.102
3.2
3.24
19.44
4.127
60 x 30
2.3
2.98
17.88
3.792
3.2
3.99
23.94
5.087
75 x 38
2.3
3.81
22.86
4.850
3.2
5.15
30.90
6.559
75 x 45
2.3
4.06
24.36
5.172
3.2
5.50
33.00
7.007
90 x 45
2.3
4.60
27.60
5.862
3.2
6.25
37.50
7.967
100 x 50
3.2
7.01
42.06
8.927
4.0
8.59
51.54
10.950
4.5
9.55
57.30
12.170
125 x 50
3.2
8.26
49.56
10.530
4.0
10.20
61.20
12.950
4.5
11.30
67.80
14.420
125 x 75
3.2
9.52
57.12
12.130
4.0
11.70
70.20
14.950
4.5
13.10
78.60
16.670
150 x 80
4.5
15.20
91.20
19.370
6.0
19.80
118.80
25.230
150 x 100
4.5
16.60
99.60
21.170
6.0
21.70
130.20
27.630
 


 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2556 บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)      โทรศัพท์. (66)2-453-6277     โทรสาร. (66)2-453-6288  
  636 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150      อีเมล์. richasiacorp@richasiacorp.com