Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
          บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)* ได้นำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค่าทุกท่านซึ่งมีอยู่จำนวนมากในตลาดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง กลุ่มผู้ค้าส่ง และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ จากจำนวนลูกค้าที่มีอยู่มากมายได้ส่งผลให้บริษัทมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น และปัจจุบันบริษัทได้เดินหน้าเพิ่มธุรกิจให้มีความเจริญยิ่งขึ้นด้วยการขยายฐานลูกค้ากลุ่มลูกค้าใหม่ในตลาด และสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรในทุกแบบ นับจากวันนี้บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)* ยังคงมุ่งมั่นที่จะนำพาลูกค้าทุกคนไปสู่ความสำเร็จด้วยการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายที่ว่า รักษามาตรฐานการผลิต สร้างความเป็นมิตรกับลูกค้า มุ่งพัฒนาบุคลากร เพื่อความพร้อมสู่อนาคต
       หมายเหตุ  * เดิมชื่อ บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนแปลงชื่อเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
     
    Product More..
     
     
     
       
 
 
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
บมจ. ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
25 ธันวาคม 2562
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
20 ตุลาคม 2559 29 เมษายน 2559 17 เมษายน 2558
    More..
 
 
  14 มกราคม 2564
  21 สิงหาคม 2563
  19 สิงหาคม 2563
  More..
   
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2556 บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)      โทรศัพท์. (66)2-453-6277     โทรสาร. (66)2-453-6288  
  636 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150      อีเมล์. richasiacorp@richasiacorp.com