Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

I-BEAM
Size and Wieght Standard
TIS/JIS Standard
Grade : JIS G3350
มอก.107-2533
     
Sectional Dimension (mm)
Weight
Sectional Area cm²
HxB
t1
t2
r1
r2
kg/m
kg/6m
150 x 75
5.5
9.5
9
4.5
17.1
102.60
21.83
200 x 100
7.0
10.0
10
5.0
26.0
156.00
33.06
200 x 150
9.0
16.0
15
7.5
50.4
302.40
64.16
250 x 125
7.5
12.5
12
6.0
38.3
229.80
48.79
10.0
19.0
21
10.5
55.5
333.00
70.73
300 x 150
8.0
13.0
12
6.0
48.3
289.80
61.58
10.0
18.5
19
9.5
65.5
393.00
83.47
11.5
22.0
23
11.5
76.8
460.80
97.88
350 x 150
9.0
15.0
13
6.5
58.5
351.00
74.58
12.0
24.0
25
12.5
87.2
523.20
111.10
400 x 150
10.0
18.0
17
8.5
72.0
432.00
91.73
12.5
25.0
27
13.5
95.8
574.80
122.10
450 x 175
11.0
20.0
19
9.5
91.7
550.20
116.80
13.0
26.0
27
13.5
115.0
690.00
146.10
600 x 190
13.0
25.0
25
12.5
133.0
798.00
169.40
16.0
35.0
38
19.0
176.0
1056.00
224.50
 


 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2556 บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)      โทรศัพท์. (66)2-453-6277     โทรสาร. (66)2-453-6288  
  636 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150      อีเมล์. richasiacorp@richasiacorp.com