Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

CHANNEL
Size and Wieght Standard
TIS/JIS Standard
Grade : JIS G3350
มอก.107-2533
     
Sectional Dimension (mm)
Weight
Sectional Area cm²
HxB
t1
t2
r1
r2
kg/m
kg/6m
50 x 25
5.0
6.0
6
3.0
3.9
23.16
4.92
75 x 40
5.0
7.0
8
4.0
6.9
41.52
8.82
100 x 50
5.0
7.5
8
4.0
9.4
56.16
11.92
125 x 65
6.0
8.0
8
4.0
13.4
80.40
17.11
150 x 75
6.5
10.0
10
5.0
18.6
111.60
23.71
9.0
12.5
15
7.5
24.0
144.00
30.59
180 x 75
7.0
10.5
11
5.5
21.4
128.40
27.20
200 x 80
7.5
11.0
12
6.0
24.6
147.60
31.33
200 x 90
8.0
13.5
14
7.0
30.3
181.80
38.65
250 x 90
9.0
13.0
14
7.0
34.6
207.60
44.07
11.0
14.5
17
8.5
40.2
241.20
51.17
300 x 90
9.0
13.0
14
7.0
38.1
228.60
48.57
10.0
15.5
19
9.5
43.8
262.80
55.74
12.0
16.0
19
9.5
48.6
291.60
61.90
380 x 100
10.5
16.0
18
9.0
54.5
327.00
69.39
13.0
16.5
18
9.0
62.0
372.00
78.96
13.0
20.0
24
12.0
67.3
403.80
85.71
 


 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2556 บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)      โทรศัพท์. (66)2-453-6277     โทรสาร. (66)2-453-6288  
  636 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150      อีเมล์. richasiacorp@richasiacorp.com